Felelősségi szabályok, igényérvényesítés

  • A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a UNIBIKE Kerékpárt nem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak megfelelően használta, illetve amennyiben a Használati szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szerint a Használatba vevőt terhelő kötelezettségeknek nem tett eleget. A Használatba vevő ezen kárfelelőssége teljes körű.
  • Üzemeltető a UNIBIKE kerékpár nyilvánvaló esetleges sérüléseiért, egyéb károsodásaiért való használói felelősség érvényesítésétől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben a Használatba vevő a UNIBIKE kerékpár használatának
  • megkezdése előtt a sérüléseket, a károsodást a vezérlőoszlopon vagy a +3630 197 2462 számon bejelenti. Ez a rendelkezés nem zárja ki Üzemeltető azon jogát, hogy a kárt okozó Használatba vevővel szemben igényt érvényesítsen.
  • Üzemeltető a Használatba vevővel szemben polgári jogi és adott esetben büntető jogi igényét a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti.
  • A vagyonvédelem érdekében az állomások folyamatos videó megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek rongálás, meghibásodás vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.
Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 18. 15:19