Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Debrecen város közigazgatási határán belül az Üzemeltető által nyújtott, a Rendszerrel kapcsolatos valamennyi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található tájékoztatóban található.
A Rendszer használatára 14 éven aluli személy nem jogosult.
A UniBike használatával a Használatba vevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF- ben foglaltakat.
Az ÁSZF rendelkezései a Használatba vevő számára külön írásbeli kikötés nélkül is kötelezőek.
A jelen ÁSZF 2018. október 19. napjától, határozatlan időre hatályos. Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et és annak mellékleteit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon található Hirdetmények alatt annak hatályba lépését megelőző 10 nappal kerül közzétételre, majd ezt követően az Információ/Szerződések alatt történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Azon kérdésekben, melyet az ÁSZF nem szabályoz, a Magyarországon mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok irányadóak. Az ÁSZF-re a magyar jog irányadó.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:08